هـــر اړخـــیــــز ویبــــلاگ
 غــــــــــــــــزل جیلانی ( جلان )

غــــــــــــــــزل

نازدانه انکار یې داسې د خــــوږو خبرو منځ کې

لکه تت اور چې بلیږي د سرو سپینو زرو منځ کې

بیا به څومره معصوم زړونه دسلګیو له تیغ تیرشي

یوه ارزو په کمین ناسته د نظر د زغـــرو منځ کې

زه هغه اوس د ژوند داسې مرحــــله کې سره اوسو

لکه مات چې اعتماد وي د سنـــګر ملګرو منځ کې

په بې فکره کورنۍ کې یو شاعر یم ژوند مې داسې

لکه سور ګلاب ولاړ وي د کـــــږو ډبـــرو منځ کې

د زګروي اواز یې اورې؟ستا جــلان دی راشه راشه

لکه ژوبل مرغه ناست دی د زخـمي وزرو منځ کې

جیلاني ( جلان )  

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۲/۰۴/۱۰  |
 پیرمحمد کاروان

غــــــــــــــــزلوخت به راځي چې غــاښ دزهرو به ښـــامار نه لري
منـــصور به ګرځي مستـــــــا نه مــــــلا به دار نه لري
مارغان دې راشي زمونږ په لپو کې د ځــــــالې وکړي
غرمـــــــــو نښتر نـــه لري کلی مو چنـــــــــــارنه لري

مینې ګیلــــــه په غریو نیـــــــولي انــــداز داسې وکړه
خلک په خپلـــــو کارو بوخـــت دي په مـــا کار نه لري
وخپل تارونه یې سنـــــــــــــدروته  زنــدۍ جــــوړیږي
کوم یو رباب چې مـــطرب نه لــــري شــــــــاتار نه لري


څڼــــــوته څڼــــــډ ورکړه چې خـــــلک په رڼا پسې مري
دکلـي لمر تنـــــــدرنیـــــولی دی سهـــــــــــــــار نه لري
راشــه څاروان یې شه کاروان یې کـــــړه د ذوق لیونی
په غـرونو سر دي دسنــــــــــــدروښـــــارته لار نه لري

پیرمحمد کاروان

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په شنبه ۱۳۹۲/۰۳/۲۵  |
 ( د خیال محمد استاد په غږ ویل شوی غزل )

غــــــــــــــزل

 

د آرمان په ستــــــړو لارو وار خطا مخې له راشي

ریبار نیــــمه قصه وکـړي نیمه خوا مخې له راشي

اوس خــو وایمه که راشي نو زړگی به ورته سپړم

اندیښــــــــنو څه به کومه که رښتیا مخې له راشي

لا د میــــنې د اظهاره وړانــــدې نه یم مخکې شوی

ستا په مخ چــــې حیا راشي نو حیا مخـې له راشي

ورکې مینــــې پسې گرځم دشپو ورځـــو تسلسل کې

نن خو رانغــــله کیدای شي چې صبا مخې له راشي

(  د خیال محمد استاد په غږ ویل شوی غزل  )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په شنبه ۱۳۹۲/۰۱/۳۱  |
 د لوي احمد شاه بابا یو شعر

د لوي احمد شاه بابا یو شعر

 

شیرین عمـــر چی تیریږی دریغـه دریغه 

د اوبــو په څیــــر بهیـــږی دریغه دریغه

ولی زړه پـــری خبر نه  دى لـــه رفتنه

چی داهسی زر تیــــــریږی دریغه دریغه

ولې هسی شـــــــوی بــــی غمه زما  دله

عمر باد غوندی چــــــلیږی دریغه دریغه

که هر څو په ډیر ناز جـوړی کړی ماڼۍ

په ا رمان ځینــــــی پاتیږی دریغه دریغه

دریغه  دریغه  اخــــــــر  دریغه  زما  دله

چی مین جمله تیــریــــــږی دریغه دریغه

دا یــــاران  لکـــه  ګلـــــونه د  بهار  دی

د خـــــــزان په تاو رژیږی دریغه دریغه

د هجران مثال دوزخ  بیــــــلتــــون ډبری

د عاشق په سر لګیږی دریغــــــــه دریغه

که پیدا نه  وای دیدن بیلتــــون به  مـړوو

له  دیدنه  خــــــــون بهیږی  دریغه دریغه

اشنایی په مثال ګل حاصل یی خــــــار دى

خارشی سخت هله سوخیږی دریغه دریغه

احمد شاه به څه غم که  وخت دهوش دى

د وصال نوبت غــــــږیږی د ریغه  دریغه

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۲۸  |
 د گلونو قدر

د گلونو قدر

 

د گلـــــــونو قــــــــــــــدر چا زده

د بـــــــلبـــــــل یا د بـــــــورا زده

په جـــهان کې به یـــــو یـــــو وي

چې هنـــــــر یې د کیـــمـــــیا زده

ته ښــــــــادي کړه غم به زه کړم

ستــا خنــــــدا  زمـــــــــا ژړا زده

خلـک د ې بد کړي زه به ښه کړم

زه  ( خوشحال ) یــــم زما دا زده

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۲  |
  د ارواښاد امان الله سېلاب ساپي شعر

لېونۍ مينې کړم ...

لېونۍ مينې کـــړم اشنا د بيابانه ســـره
پرېږدئ چې ګــرځم لېــونی په غــرونو

اوس راته غرونه ګړنګونه
ښکاري د مينـــــې مهالونه
د غره په سر کيږډۍ وهمه د جانانه سره
پرېږدئ چې ګرځم لېــــــــونی په غــرونو

د چا د شوخ نظر لپاره
په غرونو ګرځم ناکراره
ماته دې غوره ببر سر څيرې ګرېوانه سره
پرېږدئ چې ګــــــــــــــرځم لېونی په غرونو

د لېـــــــــــــونۍ مينې د لاسه
 ناست يم د غم د غره دپاسه
د تصور په ټال زنګېږم د خپل ځانه سره
پرېږدئ چې ګرځم لېـــــــــونی په غرونو

مينه کې دومــــــره بې پروا يم
چې اوس خوشاله په سارا يم
د مينې شور مې لګېـــدلی د اسمانه سره
پرېږدئ چې ګـــــــــــرځم لېونی په غرونو

(سېلابه ) زړه راته ژړيـــــږي 
وړې سلګۍ مې نه ودريږې
اخر به لاړ شــــــم له دنیا نه د ارمانه سره
پرېږدئ چې ګــــــــــرځم لېــونی په غرونو

د اروا ښاد امان الله ( سیلاب )ساپی شعر

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۹/۰۲  |
 ښکلي لغمان ته

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

ښکلي لغمان ته

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

دا زما د ســـترګــو تـــــور دی پــه مـــا ګـران دی

دغــــه ګــل دی دا زمـــــــــــــا د زړه ارمـــان دی

لـــکـه نـــــاوې چې ســینګار کړې داسې ښکارې

هــم سپوږمۍ ده او هـــم ستــــورې د اسمـــان دی

خــــدایــه تـل یې د جــــنګونـــو پــــه امـــان کړې

زمــا روح ده زما ســــتــرګـــي زمــــا ځـــــان دی

کــه خــــتـــن ده کـــه چـــمـن دې جــــــهــان واړه 

تـــرې لـــوګې شه زمــــــا مینه دی بــــوستان دی

دا چې زړه غـوندې ښــکــاریـږي په تـــصویر کې 

دا امــیر د ښــــــایســـتــونــو دی لـــغـــــمان دی

چې جــنــت غــــونــدې وطـــن یې نـــصیـب نه دی 

خـــوستی ځـــــکه په زړګــــې تـــــل پـریشان دی 

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

سید کریم ( خوستی )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۷/۰۳  |
 غزل زین الدین حقیار

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

غــــــــــــــــزل

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

هره شیبه می دی په ســرو اوښـــــکو باڼه لیونی

لکه یو چــــــا چـی زورولـــی وی تل ښه لیونی

وخته داستا د بغــاوت چـــــی هیـــڅ پروا نلری

په پښتــنی مینی میـــن دی پښــــــتانه لیــــــونی

د دغه ښار خلــــکو د کرکی هــــرکلی کړی دی

د دغه ښار خلک د کــــــرکی دی پـــاخه لیــونی

دلته هر ښکلی داستـــا نــــوم په احتــــرام یادوی

ته گوری نه چی په هر لوری دی خـــواره لیونی

ښایی په نه خبــــــر قاتل وی تــــرینه غچ اخستی

داچی زیـــارت کی په ښیـــــراوو دی پراته لیونی

خدایزده چی بیا کومی ښکلا ترینه زړگی وړی دی

داچی ( حقیاره ) چـــاتـه نه وایـــی نور څه لیونی

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

زین الدین ( حقیار ) لغمان

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۲۰  |
 دمینې لیوني . شاغلی محمد زیب ( منتظر)

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت   

دمینې لیوني

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

ښکيل يوپه جنګ کې دخزان وخـــت دبهاريادوو

زوږدګوليوکې بلبل ،نغمــــــــې چــــــغـــاريادوو

ديارپه غيږه کې پرته اوښـــــــــکې لیموکې ساتو

شپه دوصال کې دبیلتون غـــــــــــم،انتظاریادوو

دغم په غولي یولوی شوي خــــــوښي څه پیژنو

ښکاري ګل هم راته اغزی،په نوم یې خاریادوو

ماریوچیچلي اوس له پـــــــړي نه هم ویره کوو

رویبار چې ووینو په زړونو کــــــې اغیاریادوو

لو داغزو کړو خو ریـــــبو ورسره خپلې ګوتې

څښو د ځان وینې،خوپه غم غیــــر ګرفتاریادوو

دوی موله کلي نه شړي موږدملک کــــــره ځو

ورک په تیاروکې یوخوبل ته ســــــمه لاریادوو

نوردي روان لوردمنزل ته موږغفـلت کې ویده

خپل یو ناتوانه ځکه ځواک دنیـــــکه پلاریادوو

دیارکوڅه کې تګ راتګ داغیـــــارنشو زغمی

ګریوان ته لاس وراچوو،پرســــــریې واریادوو

مينه کــــــړوموږدليونو، ټوکې، ټګی مونه زده

لکه منصورپر سر د دارهـــــــــم نوم دياریادوو

ساحل دژوندته رسیدل دمرګ کشــتۍکې غواړو

په سرو سکروټو ور روان یو کـــــــردیګاریادوو

اوس خوښه ستاده چې غرورکه ناپوهي  بولې دا

ښکلي پاریس نه ښکلی خړپړننګــــــــرهاریادوو

خیر(منتظره !)کله کله عــــشق کې داسې هم وي

یارمودې نه یادوي ،موږبه یــــــــــې هرباریادوو

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

محمد زیب ( منتظر)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۴  |
 د شاغلی عبدالغفورلېوال یو نوی غزل

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت  

 شمعه او شیشه

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

 ستورو ته مې راز وایمه ، بام ســــره خبرې کړم

ستاسترګې چې نه وینـــم ،نو جام سره خبرې کړم

شپه ده او سپوږمۍ ده ، زه یـــوازې او یوازې یم

شمعه اوشیشه لرم ، خیــــــــام ســـره خبرې کړم

دی راته ستا سترګې او ستا سترګې مـلامتې کړي

زه چې مې دزړه له هـــــــرناکام سره خبرې کړم  

هېڅ یوه شیبه یې ستا له یــاده خالي نه وي ،چې

زه دهرې ورځې له انجــــــــــام سره خبرې کړم 

ستادخوږو شونډو منطق پـټ ساتم په شونډو کې

زه په ځان باورلرم ، ارام ســره خبـــــــــرې کړم  

زه خوپه سیاست هم ستا پیکي اومخ عادت کړمه

سپین سهار ته ناست یم او ماښام سره خبرې کړم  

دواړه مې دوینو تـږي ، دواړه دي چـاړه په لاس

یوخوا له پاچا ، بل خوا امام سـره خبـــــرې کړم 

څوک به مغول تیغ نه دافغان ماشوم مرۍ ساتي ؟

نه شته خوشال نه شته، له بهرام سره خبرې کړم

ز ه لیونی ګډ یم  ، دی خبر په خیــــرو شر نه شو

لاهم داسې ولس ، لا داسې قــــام سره خبرې کړم

  تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

۱۳۹۱ وږی ، ۱۳

کابل

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۱۳  |
 یادونه ... همت خروټی

 

یادونه

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

رایادیږی هــــم په ويښه هم خوبو کې

لیونی به شـــــــم جانانه ستا خیالو کې

 

یاره نـــــوم دی په ولاکې هیروی شم

ما لیکلــــــــــی ده د زړه په کتابو کې

 

دغه شیخ خو توبه ویستی وه د مینی

ولی ښکلو ته ګلان ګـــرځی لاسو کې

 

بیا خــــــــوبونه راته نه راځی عالمه

چی کجــــــل ووهی یار خپلو لیمو کې

 همت خروټی

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۳  |
 غزل عبدالباری جهانی

 

غــــــزل

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت

پټ سره پخلا به شـــــــــو بل به چاته نه وایو
غم ته شا په شـــــــا به شو بل به چاته نه وایو
ته به می رنګین قلــــــم زه به دي انځور شمه
پل به شو بیــــــــدیا به شو بل به چاته نه وایو
زه به له نسیم ســــــــــــره ستا پر سالو الوزم
خوب لره معنی به شـــــــو بل به چاته نه وایو
نور به له قسمت سره جنـــــګ د نوبت نه لرو
جام به شو مینا به شـــــــــو بل به چاته نه وایو
رنګ به د غزلو شـــــــــو بوی به د سنځلو شو
ګل به شو بورا به شـــــــــو بل به چاته نه وایو
ورک به له رقیبه شو شپه رنګه په غرونو کی
سیــــوری د عنقا به شـــــــــو
بل به چاته نه وایو
نور به له طبـــیب ســـره شپې له درده نه ژاړو
دم د مسیــــــــــحی به شــــو بل به چاته نه وایو
زه به منصـــــــــوري نــــاره ته د جهانی غزل
دار لره تنــــها به شــــــــــو بل به چاته نه وایو

 تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت www.WeblogBartar.com تصاویر زیباسازی وبلاگ و سایت
۲۰۱۱ـ۲۳ـ۲

عبدالباري ( جهاني ) ویرجینیا 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۷  |
 د ښاغلی درویش ( دورانی ) څو شعرونه ...

د ښاغلی درویش ( دورانی ) څو شعرونه ...


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۱۰  |
 پروت دی يو ګلـرنـګ په تصويرونو کې ... شرر ( ساپی )

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

غـــــــــــــــــزل

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

پروت دی يو ګلـرنـګ په تصويرونو کې

ســـور په وينــو رنـګ په تصويرونو کې

 

بيا د چا په کـــــور ټکـــــه پـــــريوتی ده

شور دی او غورځنګ په تصويرونو کې

 

رايې کړه د جنګ نشه په ستــــــــرګو کې

چــــــا واړول بنــــــــګ په تصويرونو کې

 

هرې خـــــوا لمـــــــــبې دي او اورونه دي

هرڅـه ښــــکاري ړنګ په تصویرونو کې

 

زړه کــې مــې د درد لاســــــــونه مه وهئ

مه خپـــروې جنـــــــــګ په تصويرونو کې

 

زړه نـــــه يــــــې ( شرره ) ننګ وتلی دی

وټوکېــــــــده ننــــــــګ په تصویرونو کې

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

شرر ( ساپی )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په شنبه ۱۳۹۱/۰۵/۰۷  |
 د احسان الله مهجور غزل

غــــــــــــــــــزل

نایت اسکین

خلــكـــو تندي د ښكلــــولو وي سجدې هــــم كوي
شېخان هم خوله غواړي لباس كوي توبې هم كوي

 

زړۀ چې مين شولو جدا شو ناكـــــرار غوندې شو
ماشوم خوشاله وي ژړيږي او ګيلې هــــــــم كوي


تقدير مې هـــــر وخت پټوي د ژوندانه ښې شېبې
زړه ابۍ توتـــــان دځـــــــان ګڼي ښېرې هم كوي


دبنګړو شرنګ مې د زړۀ مينه يـو په دوه زياتوي
دا تجارت كــــه تاوان وكړي نــــو فايدې هم كوي


خلكو هـــغـــــه ګناهکار پيژنئ (مهجور) يې بولي
هــغـــــه په مينه كې ځان پړبولي د عوې هم كوي

نایت اسکین

احسان الله مهجور

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۸  |
 یادونـه

یادونـه

            

اوس دی یادونـه افســــــانی ښکاری

داسی دستــــــــــور د زمانی ښکاری

 

زما یادیـــــــــــــــــږی هغـه ناز او ادا

کله گیـــــــــــــــلی او کله هسـی پخلا

کلــــــــــــــــه ژړا کله په پــړکه خندا

هغه مــــــــاڼی اوس ویرانی ښـکاری

داسی دستــــــــــور د زمانی ښکاری

 

 ستا په فرقـــــــت کی به پریشانه ومه

هر وخـــــت به روک د خپله ځانه ومه

ښه راته یاد شــــــــــی سرگردانه ومه

اوس دی خبـــــــــــری بهانی ښکاری

 

ستا په وصال کی به نشه غوندی وه

هرغم می هیـــر وو عجیبه غونده وه

هره گـــــــــړی یوه لحظه غوندی وه

اوس پکی تتی نښـــــــــــــانی ښکاری

داسی دستــــــــور د زمـــانی ښکاری

( د هارون پاچا په خوږ غږ ویل شوی غزل )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲  |
 شمس الزمان شمس

غزل

 

هسې په خوله وايم چې ښه تېرېږي
بغيــــــــــر له تا وختونه نه تېرېږي

كله چــــــې ستا خواږ يادونه راشي
هغه وختـــــــونه لږ خواږه تېرېږي

ستا د خندا او خــوشــالۍ ورځې دي
غمونه ټــول زمــــا په زړه تېرېږي

چې ته يې هــــم د مينې قدر نه كړې
د شمس په زړه باندې به څه تېرېږي

 شمس الزمان( شمس )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۰۱  |
 د حمزه بابا یو شعر

غــــــزل

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

چیـــــرته پـــــــرون غوندی خطا وکړه

ښکلیه نـــــن بیـــــــــــا راته صبا وکړه

 

ستا د ښیــــــــرو ورځــی همه و اشنا

ما پـه اخـــــلاص در تــــــه دعــا وکړه

 

چی می احساس د خپل وجود شو پیدا

دا په صحـــــــــرا کی چغــــه چـا وکړه

 

له خــــــپله حـــــده دی نیاز کړو سیوا

( حمزه ) نـــــو دا خــــــودی ریا وکړه

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۸  |
 د ارواښاد خاطر افریدی څو شعرونه

د ارواښاد خاطر افریدی څو شعرونه


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۸  |
 شرر ساپی غزل

غزل 

مه مـــــــې ورکــــوه جينۍ
ځـــــــار دې شم ښه جينۍ!
شــــونډې درنه، نه غواړم
اوس خـــو ځه راځه جينۍ
زور دې په مــــــا نه رسي
خپـلې شونډې خوره جينۍ
زړونو بــاندې لاس کېږدئ
بيا راغــــلې غـــــله جينۍ

مـــــــخ ته مې وروکــــــتل
واوښتلــــــــه ســــره جينې
ما درنــه زړه وغـــــــوښته
تا وکــــــــړه لمــــــبه جينۍ
دا مېـــــــــنه بدنامــــــــه ده

اور په خوله کې وړه جينۍ!
ما شــــــ
رر ونـــــــــــه ليده
تا غــــــــوندې خوږه جينۍ

شرر ( ساپی )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۶  |
 سید شاه سعود

غزل 


 
ته چـــــــې نه یې د ژوند کار کولای نه شم
 
راشــــــــــــه راشـــــــــه انتظار کولای نه شم
 
زندګــــــي زمـــــــــــــــــــا د وس خبره نه ده
 
خو مجـــــــــــــبور یمه انکار کولای نه شم
 
مخامخ راته قاتــــــــــــــــــل د سر ولاړ دی
 
خو انســـان دی پرې ګوزار کولای نه شم
 
سلامـــــــــــت ګـــــودر په بیه رانه غواړي
 
زه ســـــــــــودا د یـــــــو چنار کولای نه شم
 
پټه مینه مې هــــــــــــــــم داسې پټه ښه ده
 
زړه مې غواړي خو اظهار کولای نه شم

سید شاه ( سعود)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۵  |
 د نظیرالحق ( قریشی ) څو شعرونه

د نظیرالحق ( قریشی ) څو شعرونه


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۷  |
 د ښاغلی داکتر اسرار ( اسرار ) څو شعرونه !

د ښاغلی داکتر اسرار ( اسرار ) څو شعرونه !

تصاوير زيباسازی وبلاگ ، عروسك ياهو ، متحرك       www.bahar22.com


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۷  |
 زما خــــــــــوب

زما خــــــــــوب

 گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

وربل یی ما په خـــــــــوب کښـــــــــی پریشان لیدلی دی

ستا بخــــــــــت خـــــــــــو می رقبیه دغه شان لیدلی دی

د گلو هــــــــــار په غــــــــــاړه محبوبا شوه را حضوره

بلبـــــــــله دا وطــــــــــــــن مــــــــــی گلستان لیدلی دی

کارغــــــــــان به پـــــــکښی نه وی بلبلان به پکښی وی

باغونه به سمــــــسور وی مـــــــــــــــا باغوان لیدلی دی

دا توره شپـــــــه به خــــــــدای کاندی په مونږ باندی سبا

سپین مخ می چــــــــی ســـــــبا غوندی روښان لیدلی دی

تعبیــــــــر یی کــــــــــــــــړی ما په ظالمانو به چپه شی

چـــــــپه کاکل می خــــــــــــوب کښی د جانان لیدلی دی

مهار به دی په پوزه شــــــــی د ســــــــــــــرزرو خاونده

په سرو شـــــونډو دپاســـــــــه می پـــــــیزوان لیدلی دی

زه پټی سترگــــــی نه یــــــمه په هرڅــــــه اوس پوهیږم

په خلاصـو ستـــــــــرگو بــــــــــاندی ما جهان لیدلی دی

عمل چــــــــــی وی آزاد او انتقــــــــــاد پکښی بندی وی

ما هلتـــــــــه د ظلمــــــــــــــونو سخت طوفان لیدلی دی

له دامه که دی خلاص کړم په قفس کښی دی ایسار کړم

صیاده ! ما خـــــــــو څــــــــــــو رنـگه زندان لیدلی دی

که هریـــــــو رانه وژنی خـــــــیال او فکر می مه وژنه

په دی کښــــــــــی می وطـــــــن ته ډیر تاوان لیدلی دی

ارواښاد استاد گل پاچا ( الفت )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۱  |
 د اکرام الله ( گران ) شعرونه

د اکرام الله ( گران )څو شعرونه


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰  |
 د عــــــبدالباري جــــــــهاني یو نوی غزل

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com د عــــــبدالباري جــــــــهاني یو نوی غزل بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com
بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

 

سترګي ډکي وړم له اوښـــــکو هــر محل غزل ته ژاړم

هم مي خپل قلــــــــــــم ژړیږي هــم د بل غزل ته ژاړم

ګودر وچ دی منګي نستـــه نخرې هیــري دي له نجونو

پیزوان نه زانګي د پیغـــــــلو پــر اوربل غزل ته ژاړم

« نن دي تار د زلـــــــــفــو راوړه چي کفن ورله ګنډمه

بریتور مي شهید سوی پــر مــــــورچل غزل ته ژاړم»

څه سرتوري دي په منــــــــــډو هغه زمــا پښتنې ښکلي

سور سالو یې پــــــــر سر نسته پر کـاکل غزل ته ژاړم

سپین ویښته مي آییـــــــــنه ده خـپل لحد مي پکښی وینم

د مستۍ جنـــــــــــازه وړمــــه پـل پر پل غزل ته ژاړم

چي مـــــــي اوښــــــــــکي تـویولې د حمید پر پردیسیو

لیونی سومه یارانو نـن مي خپــــــــــــــل غزل ته ژاړم

راته سوځي لاندي باندي پکښی وریت مي سول خیالونه

پر کنړ وایمه ساندي پـــــــــــــــــــر کابل غزل ته ژاړم

نه ساقي وینم په خــــــــــــوب کي نه ټولۍ سته د یارانو

یو په یو رانه پاتیـــــــــــــــــږي پر مزل غزل ته ژاړم

په سیلۍ کي سیـــــــــــــوري وینـم جهاني سره ورکیږو

تللي وینمه په خــــــــــــوب کي پـر اجل غزل ته ژاړم.

۲۰۱۲ مې ۱۳

ویرجینیا

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۴  |
 پیرمحمد ( کاروان )

غــــــــــــــــــــــزل

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

تږی ټول در پسی مـــــــــړه ښکاري جانانه

په مر ۍ کــــــــــی دی اوبه ښکاري جانانه

په ټول ښار کـــــی ایله ستا په سترگو پایو

پکی غر پکی غــــــــــرڅه ښکاري جانانه

ستا دښمنو چی په تا شـــــــــــــغول غشی

اوس نو دوی غوښه چاړه ښکاري جانانه

زه در گورمه خو ستــا په ټنـــــــډه گونځی

په خندا وایـــــــــــه چی نه ښکاري جانانه

د دعا نه ډکه لپه په مـــــــــــــــــا وڅـــښه

په جامـــو کی دی رانجـــه ښکاري جانانه

ته را یاد شی چی د لمر په خــوا روان وی

په آسمان کی سپین مارغه ښکاري جانانه

ستا له غیږی نه کـــــــاروان وتلی نه شي

لاس اوپښی نشتــــــه زړه ښکاري جانانه

پیرمحمد ( کاروان )

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۱/۰۲/۱۹  |
 د ارواښاد اسحاق ( ننگیال ) شعرونه

د ارواښاد اسحاق ( ننگیال ) شعرونه


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰  |
 درویش دورانی

غـــــــــــــــــــزل

زړه می درد کوی له زړه ورپسی ژاړم

دښمنان چی می وی مـړه ورپسی ژاړم

ما د یار  دغه غوښتـــــنه هم پـوره کړه

نه یی نوم اخلم او نــــــه ورپســی ژاړم

بیلتانه یی د هرچا په غـــم شـریک کړم

یار د بل درومــــی او زه ورپسی ژاړم

چی تر څو می وی دا زړه نو یادوم یی

چی تر څو لرم لیمــــــــه ورپسی ژاړم

مخ او زلفی یی په یاد راځـــی درویشه

په رڼا او په تیـــــــــــاره ورپسی ژاړم

 

درویش (دورانی)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په جمعه ۱۳۹۱/۰۱/۲۵  |
 د اروا ښاد ملنگ جان څو شعرونه

د اروا ښاد ملنگ جان څو شعرونه !


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۲  |
 د ښاغلی محمد باهر (صابری) شعرونه.


د ښاغلی محمد باهر (صابری) شعرونه.

تصاویر زیباسازی نایت اسکین


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۱  |
 د پښتون فریاد

 

د پښتون فریاد

لویه خدایه مــــــسلمـــــان یم لر کی سوځم برکی سوځم

یو مظلوم پښتون افـــــغان یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

هیــــڅ گناه خطا مــــــــی نشته زوروی می دغــه خلک

پاکه ربــــــه ته می وینـــی کــــــــــړوی مـی دغه خلک

یو بــــــی وســـــه د جهان یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

الهـــــی نظام چی غــواړم فـــــرعونیان می بل څه بولی

چی دوستـــــــی د دوی نه غواړم ظالمان می بل څه بولی

چـی پیـــــــرو د پاک قــران یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

تا ویلی پاکه ربه چـی دوســــــتان خپــــــــل یهود نه کړی

هم دی دا دی فـــــــرمایـلی عــــزیزان خـپل یهود نه کړی

چـــــــــی منونکی د فرمــان یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

منع کړی یو ، تـــــــا  ربــــــه  د دوســــــتی نه د کــافرو

یهـــــــودیان که نصرانیان دی ددوستـــــــــی نه د جـابرو

داچی کلک پخپــــل ایمــــان یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

خدایه خلاص مو کړی د دوی نه څه بی رحمه ظالمان دی

په خپل قهر یـــــــــی  اخته کړی څه بی رحمه قصابان دی

دوی له لاسه لوند گـــــریوان یم لر کی سوځم برکی سوځم

 

د ( زلمی ) روره پـښتونه هیڅ گناه نشـــــــــــــته په تا کی

نړیوال پـه دی پـوهیــــــــــږی هیــــــڅ گناه نشته په تا کی

بی موجـبه په زنـدان یم لــــــــــر کــی سوځم برکی سوځم

سلیمان (زلمی)

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۱  |
 تاته چی د خپلو ستمــــــــــــــــونو پته نه لگی

غــــــــــــــــــــــــــــــزل

تاته چی د خپلو ستمــــــــــــــــونو پته نه لگی

گلی ماته هم د فـــــــریــــــــــادونو پته نه لگی

 

خوړین شو په گوگل کی می دننه زړگی داسی

اوس پری د بیشمیرو پـــــرهرونو پته نه لگی

 

پوښتنه یی د مینی لیــــــــــــونیو ځینی و کانده

چی روغ وی نو هغو ته د دشتونو پته نه لگی

 

بیا به هم په شان د چا شـــــــــړی بدله نکړمه

هر څو که می شــــــــــمیر د پیوندونو پته لگی

 

څه له می بیا بیا عبس گــــــریوان گنډی یارانو

جنون کی د لمنــــو گــــــــریوانونو پته نه لگی

 

ستا خو زړه ( رحیمه) د ائین غــوندی صفا دی

نن صبــــــــــــــــا د چا د ایمــانونو پته نه لگی

(رحـــــــــیم)

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۰  |
 ( نــــــــــم )

 

( نــــــــــم ) نم د گریوان کلی کــــــــی بیا واړول

د غم کاروان کلی کـــــــی بیا واړول

 

بیا ناوکی په سرو ډولیــــــــو غواړی

ښامار دی وران کـــلی کی بیا واړول

 

بیا د سرو گلو جـــــــــــــــنازی ووتی

داور توپان کلی کــــــــــــی بیا واړول

 

زړه به می بیا بڼو کی زوړندی گرځی

ظالم جانان کلی کی بیــــــــــــا واړول

 

بیا په کی توره بلا کــــــــــوکی وهی

شپو د آرمان کلی کـــــــی بیا واړول

 

اجمل ( اند)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴  |
 د سرحدی پولیسو ترانه

د سرحدی پولیسو ترانه

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 

مــوږ پتنگان ددی خــــــــــاوری سـرحــدونه ساتو

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

دا خوږ وطن دی زموږ

د ژوند گلشن دی زموږ

د زړه خـــتن دی زموږ

په هسکو غرونو کی یی کاڼی او لعلونه ساتونکی

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

د اتــــــــلانو کـور دی

د جانـــبازانو کور دی

دافغانــــــــانو کور دی

د سر په بیه یی مـــــورچلو بیــــــرغونه ساتونکی

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

دا د جـــــرگو وطن دی

د تاریخـــــــو وطن دی

دا د شـــــملو وطن دی

د تن په وینو یی ځــــــــــــلانده تاریخــــونه ساتو

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

غـــیږه کی زر لری دا

الماس لاجورد لری دا

ملی لښــــــکر لری دا

ډک په یاقوتو زمرودو  اوچت غـــــــــــرونه ساتو

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

دا د غیرت خاوره ده

دا د جنـت خاوره ده

د حقیـقت خاوره ده

په سردرو کی یی په مینه مــــــــــــورچلونه ساتو

ملی ویـــــاړونه ساتو  ملی ویــــــــــــــاړونه ساتو

 

سمونوال محمد نواز

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۹  |
 د ازمون ورځی :

د ازمون ورځی

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کله به راشی د بــــــــــــدلون ورځی

له دی زندانه د خلاصـــــــون ورځی

یو سرگردانه غرو ، رغــو کی همیش

مونږ نه دی ورکی د ســــکون ورځی

بخت مو کوټه دی نن ســــبا ورځوکی

آرمان کوو اوس د پــــــــرون ورځی

لا به ترڅو وی استـــــــــــبداد وختونه

سختی پر مونږ شوی د ژوندون ورځی

ډیر بی گناه خلک زنــــــدان کی اوسی

ځکه چی نشته د قـــــــــــــانون ورځی

سختی شیبی شولی خــــواخوږو باندی

ډیری اوږدی شوی د ازمـــون ورځی

میرویس (خــــواخوږ)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰  |
 د خوشحال خان ختک شعرونه
 

د اروا ښاد خوشحال خان (خټک) لنده پیژندنه او څو شعرونه یی : 


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۱۴  |
 گل اوسی وطنه

اوومه سټوډيو

 

    گل اوسی وطنه   

 

 تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد


گل اوسی وطـــــــــنه چـــــــنارونه دی شمله شمله

څانگی دی غونچی غونچی گلـونه دی شمله شمله

بیا دی ســـــر درو کـــــــی د طاوس بنکی وځلیږی

مسته دی ځوانی شه نښـــــــترونه دی شمله شمله

گل ته پســــــــــرلیه څــــو لمبی سینه کی و ټـومبه

ناوی اوربـــــلونه ، زنبــــــــــقونه دی شمله شمله

پریږده چی سری اوښکی مرغلری نوری نه څاڅی

پرخی دی را وناڅی لالـــــــــــــونه دی شمله شمله

نوری به دا سـری غوټی بیوخته خـــــــزان نه ځپی

بڼ به شی شمله شمله ډاگـونه دی شـــــــمله شمله

ستا پیکی ته گل خـــــــــو مرور جـانـان راوړی دی

څڼی دی سپـیری مشه څانــــگـونــه دی شمله شمله

ستا د بڼ مــــرغی به راستـــــنی شی په نڅا به شی

ستا څپاند سیندونه او هسک غرونه دی شمله شمله

ستا په څپیـــــــرو  دښتو به د گلـــــو باران او وری

غرونه دی رنگین شه گــــــړنگونه دی شمله شمله

 استاد شهسوار ( سنگروال )

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۰۹  |
 دوه بیتی او څلوریزی

 

(( دوه بیتی او څلوریزی ))


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په جمعه ۱۳۹۰/۱۰/۳۰  |
 د اروا ښاد محمد عالم (حیران ) شعرونه

د اروا ښاد محمد عالم (حیران ) شعرونه 

تصاویر زیباسازی نایت اسکینتصاویر زیباسازی نایت اسکین

 

بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۹  |
 ملی سرود

                 

                                                                                                         ښاغلی استاد عبدالباری (جهانی)

 

د گران هیواد افغانستان ملی سرود

 

 داوطـن افـــــغـــــانــــستـــان دی

داعـــــــزت دهـــــــــرافـغــان دی

کــــور دســولی کــــــوردتـــوری

هـــربچـــــی یی قـــهرمـــــان دی

داوطـــــــن دتــــــــولو کـــــوردی

دبــــلـــوڅــــــــــو د ازبــــــــــکو

 دپښـــــــــتون اوهـــــــــــزاره وو

دتـــــــرکمــــنو دتــــاجــــــــــکو

ورســـره عـــرب گـــــوجــــر دی

پامیــریان نـــــــورســــتـــانیـــان

بــــراهوی دی قـزلـــــــبـاش دی

هـــــــم ایــماق هــــــم پشـــــیان

داهیــــــواد به تــــــل ځلــــیــږی

لکه لمـــری په شــــنه آسمـــان

په سینــــــه کـــی دآسیـــــــــابه

لــکه زړه وی جــــــــاویـــــــدان

نوم دحــــــق مـــودی رهــــــبــر

وایــوالله اکبـــروایــوالله اکبــــــر

 

عبدالباری (جهانی)

 

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په پنجشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۹  |
 د زیار محمد (تصور)شعرونه.

 

د زیارمحمد (تصور) شعرونه


بشپـــــــــــړ مطــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷  |
 غزل ... داکتر راج ولی شاه (ختک)
 

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

غزل

څوک تابعه د ســــــرو گلونو کړی بدنام شی

څوک په لارو کی از غی کری نیک نام  شی

دا دعــــــدل کوم انداز دی لــــږ می پوه کره

چی دی زلفی چــــــــاته ټال او چاته دام شی

څــوک یو دوه قدمه واخــــــلی تر تا درشی

د چــــــا ښـــپی پر مزل ماتی شی ناکام شی

داکتر راج ولی شاه (ختک)

|+| لیکل شوی د زیارمحمد (تصور) لخوا په سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۷  |
 
 
بالا